Kandal Kraftverk

Kandal Kraftverk

Kandal Kraftverk kom på nett 18. mai 2009, litt forsenka etter plan. Vi har fått eit kjempefint anlegg som ligg fint i landskapet utan store synlege inngrep.
Vi er 11 grunneigarar som samarbeider om prosjektet. Hermod Seim har vore prosjektleiar .Byrkjelo Maskin AS har hatt rør/grunnarbeid, Dvergsdal Sunde as betong og Kandal Bygg as trearbeid.
Kraftverket nyttar ei fallhøgde på netto 198 m med to pelton turbinar som til saman yter 4800 KW og med årleg forventa produksjon 18-19 GWh.
Kandal Kraft AS har, som ein del andre småkraftsprodusentar ,gått inn som aksjonær i Fjord Energi As. Dette for å få maksimal pris for krafta og i tillegg utbytte frå fysisk og finansiell forvaltning gjennom kraftmeklar Bergen Energi AS. Fjord Energi tek seg av alt praktisk med omsetning av kraft og månadleg avrekning.

Dam

Kraftstasjon

Kontrollrom

Generator2

Inntaksdam

Vist 679 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder